Kiedy rozliczać się z pracy za granicą?

Categories Praca
Zwrot podatku z Holandii

Praca za granicą, tak samo jak wszystkie inne prace, podlega opodatkowaniu. Z zarobionych w ten sposób pieniędzy należy rozliczyć się z urzędem skarbowym. Co więcej, może nawet dojść do takiej sytuacji, w której ktoś będzie musiał rozliczyć się podwójnie – w kraju, w którym pracował, oraz w Polsce. A do kiedy należy rozliczyć się z przychodów pochodzących z pracy w innym kraju? Kiedy podatek z Holandii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii musi być rozliczony?

Rozliczenie podatku w Holandii?

Jeżeli pracowałeś na terenie Holandii to masz bardzo dużo szczęścia, ponieważ pomiędzy Polską a Holandią właśnie działają specjalne umowy proporcjonalnego rozliczenia. Co to oznacza? Przy rozliczaniu podatku z Holandii możesz odliczyć sobie podatek, który zapłaciłeś w tym kraju. To wszystko możliwe jest z tego względu, że nawet najniższe wynagrodzenia w Holandii są obarczone dość wysokim podatkiem, ale równocześnie podlegają szeregowi różnych ulg podatkowych. Stawka podatku dochodowego, w momencie, gdy przychód nie przekroczył 19645 euro wynosi aż 36,25%! Z kolei kwota wolna od podatku przy takich zarobkach wynosi 2103 euro.

Warto wiedzieć, że współcześnie dla cudzoziemców, którzy pracowali w Holandii krócej niż rok kwota wolna od podatku jest dzielona na ilość przepracowanych miesięcy. Dla kogoś, kto w Holandii przepracował tylko 6 miesięcy, jest więc ona o połowę niższa! Warto wiedzieć to już od samego początku.

Inne progi podatkowe to 42% dla przychodów nieprzekraczających 56531 euro oraz 52% dla przychodów, które tę kwotę przekraczają. Kwota wolna od podatku w tych dwóch wypadkach wynosi 1366 euro.

Jak zatem rozliczyć się z przychodów, jeżeli pracowało się w Holandii? Trzeba złożyć dwie stosowne deklaracje, jedną, którą składa się w Holandii przed tamtejszym organem skarbowym, oraz drugą w Polsce. Przed urzędem w Holandii składa się wyłącznie deklarację obejmującą przychody uzyskane w Holandii, natomiast w Polsce należy przedstawić deklarację obejmującą uzyskane przychody nie tylko z terenu Polski, ale również z kraju obcego, w którym się pracowało.

rozliczenie podatku w holandii
Skuteczne rozliczenie podatku w Niemczech, Holandii, Austrii czy Anglii tylko w firmie Tax-Pol.pl.

Jak rozliczyć zagraniczne przychody w Polsce?

Po powrocie do Polski (nawet czasowym) należy rozliczyć się z zarobków holenderskich najpóźniej do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu powrotu do kraju. Jeżeli chodzi o zaliczki na podatek dochodowy, to przychody z Holandii są objęte 18% stawką podatkową. Od kwoty, którą zarobiło się w Holandii można, odjąć koszty uzyskania (polskie) oraz składki ZUS, które zostały zapłacone i składki zdrowotne.

Do wynagrodzenia holenderskiego nie trzeba wliczać 30% z 50 euro diety dziennej, którą uzyskują osoby pracujące w tym kraju na zasadach stosunku służbowego. 30% z 50 euro to kwota rzędu 15 euro za każdy przepracowany dzień. Całą resztę należy dodać do wynagrodzenia uzyskanego w innych państwach w tym, tego uzyskanego w Polsce.

Jak więc widać, rozliczanie przychodów uzyskanych w innych państwach, także w Holandii jest nieco bardziej skomplikowane niż rozliczanie przychodów uzyskanych wyłącznie w Polsce, jednak jest to bezsprzecznie możliwe do wykonania. Co więcej, osoba, która musi rozliczyć się w Polsce z przychodu z Holandii, może skorzystać z ulgi abolicyjnej. Jest to możliwość, która pozwala całkiem sporo pieniędzy zachować w swojej kieszeni!


Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

podatek z Belgii
zwrot podatku vat z zagranicy
Anglia zwrot podatku
Jak obliczyć podatek dochodowy w Belgii? Czy podatek za pracę za granicą musimy rozliczyć w Polsce? Kiedy i komu przysługuje zwrot podatku z UK?
Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu Przejdź do artykułu