Wydłużenie czasu pracy kierowcy – kiedy jest możliwe?

Categories Praca

Praca kierowcy wymaga odpowiednich umiejętności, wytrwałości, ale także dobrej znajomości przepisów zarówno tych obowiązujących na drodze, jak i zasad, jakich należy się trzymać, wykonując pracę na tym stanowisku.

Kierowcy mają ściśle określony czas pracy, który regulują przepisy prawne. Z tego względu obowiązkiem zarówno kierowcy, jak i właściciela firmy jest stosowanie się do tych norm i zasad. W niektórych sytuacjach istnieje jednak możliwość wydłużenia czasu pracy kierowcy i są to pewne wyjątki, o których warto wiedzieć.

Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowców jest ściśle określony i co bardzo ważne nie odnosi się on jedynie do prowadzenia pojazdu. Praca kierowcy obejmuje także czynności związane ze:

  • spedycją,
  • obsługą pojazdu i przyczepy,
  • niezbędnymi formalnościami,
  • załadunkiem,
  • rozładunkiem

oraz pełnieniem nadzoru nad tymi czynnościami, gdy są one przeprowadzane przez inne osoby, zabezpieczaniem towaru, a także pomocą oraz nadzorem nad osobami wysiadającymi i wsiadającymi np. w przypadku autobusów.

Oprócz tego, do czasu pracy kierowcy może wliczać się również okres, kiedy pozostaje on w pełnej gotowości na stanowisku pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce np. podczas oczekiwania na załadunek i wyładunek, kiedy czas trwania tych czynności nie był wcześniej znany kierowcy.

Czas pracy kierowcy może być określony w wymiarze dobowym, tygodniowym lub dwutygodniowym. W przypadku doby, czyli nieprzerwanego okresu 24 godzin, zgodnie z przepisami kierowca może wykonywać swoją pracę przez maksymalnie 9 godzin. Dwa razy w tygodniu ten czas może być nieco dłuższy i wynosić 10 godzin na dobę. Tygodniowy czas pracy to natomiast maksymalnie 56 godzin.

Tutaj warto zaznaczyć, że ramy czasowe tygodnia pracy nie mogą być ustalane dowolnie, ponieważ zgodnie z przepisami tydzień pracy rozpoczyna się o godzinie 0:00 w poniedziałek i kończy o godzinie 24:00 w niedzielę. W związku z tym kierowca może przepracować 8 godzin dziennie.

Dwutygodniowy czas pracy, który stosowany jest zazwyczaj przy długich trasach wyznaczana maksymalny czas pracy na poziomie 90 godzin. Z tego względu, jeśli kierowca w pierwszym tygodniu przepracuje 56 godzin, to w drugim będzie mógł pracować wyłącznie przez 34 godziny.

Czas pracy kierowców reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, ale także przez Pakiet Mobilności, czyli zbiór przepisów unijnych odnoszących się do tego tematu. Warto zaznaczyć także, że czas pracy kierowcy może zostać wydłużony w pewnych sytuacjach.

O ile można wydłużyć czas pracy kierowcy i w jakich sytuacjach?

Czas pracy kierowców jest ściśle określony przez odpowiednie przepisy prawne, ale istnieją sytuacje, w których nie da się uniknąć przekroczenia ustalonego czasu pracy. Co w takich sytuacjach należy zrobić? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas pracy maksymalnie o godzinę, po to, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu zrealizowania odpoczynku tygodniowego. Jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy z różnych uzasadnionych przyczyn np. wypadku, korku, czy objazdu kierowcy zabrakło czasu na dojechanie do celu.

Oprócz tego prawo przewiduje również możliwość przekroczenia dobowego i tygodniowego czasu pracy o dwie godziny. Jednak w tym przypadku konieczne jest odbycie przerwy, trwającej nie miej niż 30 min przed dodatkowym czasem pracy. Dodatkowo wydłużony czas pracy musi zostać zrekompensowany równoważnym okresem odpoczynku.

Jak wygląda rozliczanie czasu pracy kierowców?

Każdy pracodawca zatrudniający osobę na stanowisko kierowcy musi prowadzić ewidencję czasu pracy. Jest to podstawa, konieczna do przeprowadzenie rozliczenia czasu pracy kierowcy. Ewidencja może być prowadzona w formie zapisów z wykresówek, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, wydruków z danych karty kierowcy i tachografu oraz innych wiarygodnych dokumentów potwierdzających czas pracy kierowcy.

Dane tego typu muszą być przechowywane przez pracodawcę minimum 3 lata. Warto tutaj zaznaczyć, że wszelkie wydłużenie czasu pracy kierowców również należy uwzględnić przy rozliczaniu czasu pracy, tak aby wszystkie dane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.