Upadłość konsumencka jako ostatnia deska ratunku

Categories Społeczeństwo
koszyki w supermarkecie

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i które nie są w stanie spłacić swoich długów, raz na 10 lat mogą ogłosić upadłość konsumencką. Jest to możliwe od kwietnia 2009r.

Ogłoszenie upadłości nie uwalnia danej osoby od długów, jednak umożliwia ich rozłożenie w wygodny sposób, tak by dłużnik mógł zapewnić sobie i swojej rodzinie byt. Niekiedy, część długów może zostać umorzona poprzez postanowienie sądu. Co ważne, z tej możliwości nie mogą skorzystać osoby nieposiadające na własność żadnego majątku. Określona ilość pieniędzy musi wystarczyć na chociażby na opłacenie kosztów postępowania podczas ogłaszania upadłości konsumenckiej. Jeśli dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc już niewypłacalnym lub sam przyczynił się do utraty pracy, także musi się liczyć, że jego wniosek o upadłości zostanie odrzucony.

Wniosek o upadłości konsumenckiej może złożyć tylko sam dłużnik. W przypadku gdy jest on przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą, to wierzyciel może żądać ogłoszenia upadłości danej osoby. Oby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi udać się do sądu rejonowego i złożyć odpowiedni wniosek. Za wszczęcie postępowania wymagana jest opłata 30zł, a ewentualne dodatkowe koszty będą związane z wynagrodzeniem syndyka. W pierwszej kolejności opłaca je Skarb Państwa, ale dłużnik i tak w ramach planu spłaty będzie je musiał oddać. Po złożeniu wniosków, dłużnik musi czekać na rozprawę sądową. Podczas rozprawy, ustalany jest dokładny plan spłaty długów. Jeśli sąd ostatecznie ogłosi upadłość konsumencką rozpoczyna się postępowanie likwidacyjne. Osobą zajmującą się majątkiem przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, jest syndyk.

Upadły majątek, mieszkanie lub dom zadłużonego jest poddawane wyprzedaży. Osoba ogłaszająca upadłość musi przekazać cały swój majątek, nieruchomości oraz dokumenty w ręce sądu. Pieniądze uzyskane na drodze likwidacji umożliwią opłatę przeciętnego czynszu najmu lokalu na okres dwunastu miesięcy.  Sąd ma obowiązek zapewnić taki plan spłaty długu, by nie doszło do sytuacji, że dłużnik pozostanie bez środków do życia. Cały proces upadłości może trwać maksymalnie 3 lata.

problem dla konsumenta

Czy upadłość konsumencka się opłaca? Kto powinien z niej skorzystać?

Z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej mogą skorzystać osoby, które w żaden sposób nie są w stanie spłacić długów. Może to być jedyny sposób na zapewnienie sobie bytu. Często osobami decydującymi się na ogłoszenie upadłości, były ofiary chwilówek lub tanich kredytów. Pomnażający się dług w pewnym momencie nie mógł zostać dalej opłacany. Jeśli dana osoba ma do wyboru trafić na ulicę lub ogłosić upadłość, zdecydowanie lepszym wyborem będzie ten drugi.

Co ciekawe pojęcie upadłości konsumenckiej obowiązuje w polskim prawie od 2009 roku, jednak od tamtego czasu z tej możliwości skorzystało jedynie około 100 osób. Mimo, że ilość złożonych wniosków sięgała blisko 2 tysięcy, znaczna większość została natychmiastowo odrzucona. Od 2015 roku w życie weszły nowe przepisy, które w pewnym stopniu ułatwiały proces ogłaszania upadłości konsumenckiej. Od tego momentu została obniżona opłata za złożenie wniosku, która wcześniej wynosiła 200zł, co w sytuacji braku środków była sporą sumą, obecnie wynosi ona jedynie 30 zł. Ponadto sąd przyjmuje więcej wniosków oraz więcej z nich rozpatruje pozytywnie. Jeśli dłużnik wpadł w problemy przez swoją niewiedzę czy zaniedbanie sędzia może uznać taką przyczynę za podstawę uznania upadłości.


Informacje szczegółowe na temat przyjmowania wniosków o upadłość konsumencką pozyskaj dzięki kancelarii Bochyński → http://www.adwokatbochynski.pl/upadlosc-i-oddluzanie