Oświetlenie uliczne – technologia LED jako oszczędność i ekologia dla gminy

Categories Budownictwo
Oświetlenie uliczne LED

Oświetlenie uliczne, a więc wszelkiego rodzaju latarnie i światła punktowe stosowane do oświetlenia miejsc publicznych stanowią obecnie jeden z najbardziej energochłonnych obszarów konkurując nawet z mocno wymagającymi gałęziami przemysłu. Szacunkowo nawet 1500 GWh jest wykorzystywane każdego roku na oświetlanie miast i dróg w Polsce, przy czym znaczną część tej energii pochłaniają starsze, mało efektywne rozwiązania w zakresie oświetlenia. Inwestycje w modernizację źródeł światła w biedniejszych miastach i gminach są trudne w realizacji, jednak obecnie są jedynym rozwiązaniem gwarantującym znaczące obniżenie zużycia energii w kraju. Docelową technologią jest oczywiście oświetlenie LED, które zostało dopracowane pod kątem optymalnej wytrzymałości, wieloletniej pracy i niskiego zużycia energii. Jakie korzyści przynosi przejście na technologię LED w przypadku oświetlenia ulicznego?

Lampy uliczne w technologii LED a oświetlenie tradycyjne

Standardowe lampy uliczne stosowane dotychczas zarówno do oświetlania chodników i ścieżek dla pieszych, jak i oświetlania ważniejszych dróg w miastach i gminach to w dużej mierze lampy sodowe, rtęciowe, żarowe i neonowe. Jak nie trudno zauważyć, każda z tych technologii została oparta na wykorzystaniu substancji niekoniecznie bezpiecznych dla środowiska lub też wymagających dużego nakładu energii elektrycznej do osiągnięcia pożądanego stopnia oświetlenia. Rozpatrując je pod kątem zrównoważonego zarządzania energią i chęci minimalizacji negatywnego wpływu rozwoju cywilizacji na środowisko naturalne, konieczność wprowadzenia znaczących zmian w systemach doświetlania miast wydaje się całkowicie zrozumiała.

Wszystkie tradycyjne źródła światła, o których mowa wyżej, charakteryzują się wydajnością energetyczną na poziomie nie wyższym niż 40%, co w praktyce oznacza, że zaledwie 40% energii pobieranej przez lampy uliczne jest przeznaczana faktycznie na oświetlanie ulic, chodników i przestrzeni publicznych. Pozostała energia jest marnowana – lampy wytracają ją głównie podczas rozgrzewania się oraz przez utrzymywanie ciepła w trakcie pracy. Rozwiązaniem eliminującym wszystkie wymienione wyżej problemy zdają się nowoczesne oprawy LED, które przy wydajności energetycznej sięgającej nawet 90% i braku jakichkolwiek substancji szkodliwych dla środowiska wydają się naprawdę korzystne.

Lampy uliczne LED – oszczędność i ekologia dla gminy

Jednym z podstawowych powodów,  dla których coraz więcej gmin decyduje się dziś na modernizację oświetlenia i wykorzystanie nowoczesnej technologii LED jako zrównoważonego źródła światła na ulicach i drogach gminnych jest szansa zmniejszenia kosztów energii o nawet 80% w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. W przeciwieństwie do zastosowań biurowych czy przemysłowych, gdzie modernizacja oświetlenia wiąże się często z przeprojektowaniem całej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, oświetlenie uliczne LED nie wymaga większych prac projektowych i może odbyć się na zasadzie bezpośredniej wymiany klasycznych lamp sodowych na wydajne oprawy LED. Efekty zmiany oświetlenia widoczne są już po pierwszym okresie rozliczeniowym, a wygenerowane oszczędności są w stanie spłacić pełne koszty inwestycji już po 2 latach od montażu lamp LED-owych.

Oświetlenie uliczne LED
Oświetlenie wykonane we Wrocławiu przez firmę Luxon, która wykorzystała oprawy Cordoba:LED o optyce 45 °x150 °.

Zalecenia Unii Europejskiej odnośnie do ochrony środowiska wyraźnie wskazują na korzyści z zastosowania technologii LED, sugerując, że ta będzie niedługo traktowana jako standard oświetlenia ulicznego. Powody ku temu są niezwykle proste — żywotność diod LED wynosi nawet do 100 000 godzin, a więc znacznie dłużej niż w przypadku tradycyjnych żarówek, co automatycznie zmniejsza ilość odpadów generowanych podczas każdej kolejnej koniecznej wymiany żarówek na nowe. Co więcej, diody LED jako jedne z niewielu rozwiązań dostępnych na rynku są całkowicie bezpieczne dla środowiska i człowieka, nie generując szkodliwego promieniowania podczerwonego czy nadmiernych pokładów ciepła podczas pracy.

Na korzyść zastosowania opraw LED w ramach oświetlenia ulicznego przemawia też ich trwałość. Producenci tworzący rozwiązania dedykowane do zastosowania w miejscach publicznych stosują technologie pozwalające ochronić osłony przed czynnikami zewnętrznymi, pyłami, zmienną temperaturą czy niestabilnym zasilaniem, dając tym samym gwarancję że żywotność latarni ulicznych nie będzie malała przy każdym pogorszeniu się pogody. Wiele opraw posiada nawet zabezpieczenie przed wandalizmem, wykazując bardzo wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne!

Lampy LED to rozwiązanie energooszczędne i ekologiczne, dzięki któremu możliwe jest znaczące zmniejszenie wydatków gminy bez konieczności rezygnowania z dobrego samopoczucia czy bezpieczeństwa jej mieszkańców. Decyzję o modernizacji oświetlenia warto podjąć już dziś – zwrot kosztów inwestycji w krótkim czasie i oszczędności rzędu 80% początkowych wydatków na energię przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa środowiska i ludzi są tego warte.