Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu seniora?

Categories Społeczeństwo

Seniorzy osiągając pewien wiek wymagają całodobowej opieki, której zapewnienie wykracza poza możliwości osób najbliższych.  Wtedy jedynym wyjściem staje się powierzenie opieki nad seniorem ośrodkowi świadczącemu tego typu usługi. Problemem staje się dla rodziny wybór odpowiedniego miejsca, które zapewni optymalną opiekę osobie starszej oraz sprawi, że będzie się ona czuła w tym miejscu dobrze. Ze względu na starzenie się społeczeństwa powstaje bardzo dużo prywatnych domów opieki nad osobami starszymi, oferujących różny zakres usług. Warto, wybierając ten właściwy,  zwrócić uwagę na ofertę domu opieki.

Zezwolenie Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie działalności opiekuńczej

Zasadniczą sprawą przy wyborze właściwego domu opieki jest posiadanie przez niego zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Jest to niezwykle ważne, gdyż ośrodek posiadający zezwolenie wydawane przez Urząd Wojewódzki poddany jest różnego rodzaju kontrolom pod kątem spełniania zawartych w ofercie usług. Pracownicy urzędu sprawdzają wiarygodność osoby ubiegającej się o takie zezwolenie, jej stan zdrowia i pozyskują informację o jej niekaralności, dokonują oględzin obiektu pod kątem spełniania wymogów zawartych w ustawie, a dotyczących tego typu placówek. Zezwolenie może być wydane na czas określony lub nieokreślony, dlatego warto na stronie internetowej urzędu sprawdzić, czy placówka posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Obiekt bez barier architektonicznych

Warto sprawdzić, czy placówka pozbawiona jest barier architektonicznych, które mogłyby utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnych lub z ograniczeniami ruchowymi. Najbardziej korzystne są budynki parterowe, albo piętrowe wyposażone w windę. Istotną kwestia jest możliwość swobodnego poruszania się nie tylko w budynku ale także w jego otoczeniu.

Położenie domu opieki w atrakcyjnej okolicy

Dla osób starszych niezwykle ważne jest położenie ośrodka w cichej i spokojnej okolicy, zapewniającej komfort wypoczynku i pobytu na co dzień. Bliskość lasu i stały kontakt z przyrodą ma ogromne znaczenie terapeutyczne. Poza tym rodzinna atmosfera pełna ciepła i życzliwości pozwoli łatwiej odnaleźć się seniorom w tej nowej dla nich sytuacji rozłąki z najbliższymi. Niezwykle ważne jest również to, aby osoba starsza miała możliwość spędzania, podobnie jak w domu, świąt Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy oraz innych okazjonalnych uroczystości i była do ich organizacji angażowana, oczywiście w miarę jej możliwości fizycznych.

Profesjonalną opiekę nad starszymi osobami w prywatnym domu opieki w dolnośląskim zapewnia Dom Aktywnego Seniora

Zapewnienie całodobowej opieki

Przy wyborze domu dla seniora niezwykle ważną sprawą jest zapewnienie całodobowej opieki i wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności. Indywidualne podejście do każdego seniora spowoduje, że każdy z pensjonariuszy poczuje się dobrze, jak w domu. Niezwykle ważne jest, aby seniorzy nawiązywali nowe znajomości i przyjaźnie, a także podejmowali różnego rodzaju aktywności zawarte w ofercie placówki. Przydomowy ogródek na pewno zapewni pasjonatom roślin wielu radości z ich uprawy i możliwość realizowania swojej pasji ogrodniczej. Bezpieczeństwo seniorom zapewni także opieka pielęgniarska i lekarza, co jest niezwykle ważne przy różnego rodzaju schorzeniach osób starszych. Temu służyć ma także system przywoławczy zainstalowany w pokojach pensjonariuszy, który umożliwi szybką reakcję personelu w sytuacjach trudnych, a także kryzysowych.

Terapia zajęciowa w ofercie placówki

Niezwykle istotna jest aktywizacja seniorów dostosowana do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Taką rolę pełni terapia zajęciowa, dzięki której mogą oni aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje zainteresowania i pasje, co ma ogromne znaczenie w podtrzymaniu ich sprawności psychofizycznej. Szeroka oferta tego typu zajęć pozwoli każdemu z seniorów wybrać tę formę aktywności, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom i możliwościom fizycznym. Nie bez znaczenia pozostaje tu również możliwość udziału podopiecznych w wycieczkach poza placówkę, udział w uroczystościach kulturalno-oświatowych, jak również wsparcie duchowe poprzez umożliwienie seniorom udziału w mszach świętych, spotkaniach modlitewnych i kontaktu z kapłanem.

Warto dobrze przyjrzeć się ofertom domów opieki dla seniorów po to, by wybrać ten najbardziej odpowiadający naszym wymaganiom w zakresie opieki nad osobami starszymi.