Kto może wykonać przeglądy budowlane?

Categories Budownictwo
przegląd budynku

Okresowe przeglądy budowlane odgrywają niezwykle istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w całej branży budowlanej. Są wymagane przez prawo, które zmieniło się po dwóch katastrofach budowanych mających miejsce w 2006 roku. Nie należy ich lekceważyć zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i dlatego, że jesteśmy do nich zobligowani prawnie. Kto może taki przegląd przeprowadzić?

Przepisy prawne regulujące przeglądy techniczne budynków

Przeglądy budowlane są szczegółowo regulowane przez Prawo Budowlane. Tam też w artykule 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6 a, jest opisane kto może je przeprowadzać. Pamiętajmy, że nie wystarczy, że sami obejdziemy nasz budynek i sprawdzimy określone w ustawie parametry. Musi to zrobić specjalista z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. I tak stan techniczny instalacji elektrycznych, piorunochronowych i gazowych mogą sprawdzić jedynie osoby, które mają kwalifikacje wymagane, by wykonywać dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji, a także sieci energetycznych oraz gazowych.

Inne uprawnienia są potrzebne, by zweryfikować stan techniczny przewodów kominowych, dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Mogą to zrobić jedynie Ci, którzy mają tytuł mistrza w rzemiośle kominiarskim. Jednak to jeszcze nie koniec regulacji dotyczących tej części instalacji. Jeżeli mamy przewody kominowe, kominy wolno stojące, przemysłowe lub kominy, czy przewody kominowe, w których ciąg jest wymuszony dzięki pracy urządzeń mechanicznych to jakość takiej instalacji może sprawdzić jedynie specjalista z uprawnieniami budowlanymi określonej specjalności.

Także pozostałe kontrolowane elementy są możliwe do weryfikacji tylko przez tego, kto ma odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dlaczego muszę znaleźć kogoś z uprawnieniami?

Moglibyśmy pomyśleć, że jeżeli znamy się na elektryce to możemy sprawdzić jakość instalacji i samodzielnie przeprowadzić kontrolę przynajmniej w tym zakresie. Niestety jak już wspomnieliśmy tak nie jest. Co więcej musimy zatroszczyć się o to, by inspektorzy zatrudnieni przez nas do takiej kontroli mają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Jeżeli kontrola, która jest przeprowadzona przez kogoś, kto nie spełnia obowiązku ustawowego kontroli okresowych przez osoby uprawnione jest nieważna. Co więcej, grożą nam za to sankcje, które są zapisane w prawi budowlanym.

Co równie ważne, to jeżeli zatrudnimy osoby, które się na tym nie znają to ich brak profesjonalizmu może wywołać negatywne rezultaty dla bezpieczeństwa ludzi, ich mienia oraz środowiska.

przeglądy okresowe budynków

Jak znaleźć kogoś, kto przeprowadzi profesjonalny przegląd budowlany?

Przeglądy okresowe powtarzają się w regularnych odstępach czasu, więc zaletą jest tutaj to, że kiedy raz znajdziemy zaufanego partnera to będziemy mieli problem z głowy. Nie rekomendujemy zatrudniania specjalisty od każdej instalacji osobno. Przysporzy nam to dużo pracy i wyjdzie drożej niż zatrudnienie jednej firmy, która zajmie się wszystkim kompleksowo.

Bardzo dobrze, aby oferta firmy była dopasowana do polskiego prawa: czyli oferowała przeglądy roczne, pięcioletnie i inne niezbędne nam usługi. Najlepsze są firmy, które przeprowadzają cały proces za pomocą technik termowizyjnych i mogą wypełnić nam Książkę Obiektu Budowlanego tak, aby zawsze była aktualna. Jeżeli znaleźliśmy już firmę, która spełnia te kryteria to sprawdźmy jej referencje. Najlepsi, jak firma Struo działająca na terenie Śląska i Katowic, mają całą listę rekomendacji zarówno od firm prywatnych, jak i instytucji publicznych i państwowych. Warto zawsze też wybrać przedsiębiorstwo, które utrzymuje się na rynku od lat. Jeżeli przez ostatnie 10 lat świadczyło usługi i było rentowne to znaczy, że klienci są zadowoleni i wracają.