Korzyści wynikające z sortowania odpadów

Categories Usługi

Segregacja odpadów jest szczególnie znana w dzisiejszych czasach. Czynności, jakie wchodzą w skład sortowania odpadów, to między innymi ustawianie kolorowych koszy na śmieci w różnych częściach miasta.

Kategorie odpadów, na jakie dzielimy poszczególne odpady, to szkło białe, szkło kolorowe, papier i tektura oraz plastik. Przeprowadzane są również akcje mające promować korzyści wynikające z segregowania odpadów – w szkołach, w miejscach pracy oraz w różnych placówkach. Dodatkowo, wiele instytucji i zakładów organizuje zbiórki śmieci np. w lasach lub w parkach. Wiele jest osób, które segregują odpady we własnym domu. Jest to pewien sposób na walkę z zanieczyszczeniami.

Zalety segregowania śmieci

Segregacja odpadów odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas. W dzisiejszych czasach, coraz bardziej wzrasta świadomość o niebezpieczeństwach, z jakimi wiąże się zanieczyszczanie planety.

  • Znaczne ograniczenie ilości odpadów, jakie są gromadzone przez każdego człowieka.
  • Segregacja odpadów przyczynia się również do wyrobienia nowych nawyków – oszczędności oraz porządku.
  • Miejsce, w którym składowane są odpady, będzie mogło funkcjonować dłużej.
  • Obniżenie zagrożeń, jakie wiążą się z gromadzeniem ogromnej ilości odpadów.
  • Zmniejszenie kosztów związanych z gromadzeniem odpadów.
  • Obniżenie ilości surowców naturalnych, jakie są zużywane podczas produkcji.
  • Możliwość uzyskania surowców wtórnych.
  • Podniesienie jakości życia.

Warto dodać, że segregowanie odpadów ściśle wiąże się z ich recyklingiem. Szkło, papier oraz tworzywa sztuczne i możliwość ich segregacji, mają swoje własne zalety. Segregowanie odpadów z kategorii ‘’papier’’, pozwala ograniczyć zanieczyszczenia, zużycie energii oraz wycinanie wielu drzew. Dzięki temu, można znacznie ograniczyć ilość odpadów oraz – co ciekawe – zużycie wody. Ciekawostką jest to, że do produkcji tony makulatury, trzeba wykorzystać aż 17 drzew. Recykling sprzyja więc środowisku.

Jeżeli chodzi o segregację szkła, możemy liczyć na korzyści związane z ograniczeniem konieczności pozyskiwania niektórych surowców. Są to np. piasek lub soda. Poprzez segregację i wtórne wykorzystywanie odpadów szklanych, możemy przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Oprócz tego, zmniejsza się również ilość zużywanej wody i energii podczas produkcji. Segregowanie szklanych odpadów pozwala także na ograniczenie odpadów produkcyjnych, a powietrze nie jest aż tak zanieczyszczane.

Sztuczne tworzywa również podlegają sortowaniu. Warto wspomnieć, że większość z nich powstaje przy użyciu ropy naftowej, która jest dziś szczególnie cenionym surowcem. Elementy z tworzyw sztucznych są bardzo przetworzone, przez co ‘odzyskanie’ ropy naftowej jest praktycznie niemożliwe. Z kolei spalanie, niszczenie lub zakopywanie odpadów z tworzyw sztucznych, mogą bardzo zanieczyszczać środowisko. To dlatego tak istotne jest ich segregowanie.

Jak segregować odpady?

Wbrew pozorom, segregowanie odpadów wcale nie jest takie trudne. Sposób, w jaki możemy to robić, zależy od tego, czy zamierzamy wprowadzić recykling do naszego domu, firmy czy środowiska. W warunkach domowych, należy wykorzystać specjalne pojemniki – 3 lub 4 – do których będziemy wrzucać wyżej wymienione rodzaje odpadów. Kosze takie są oznaczane, więc nie będziemy się mylić, wyrzucając śmieci. Pojemniki na różnorodne odpady znajdują się również w miejscach publicznych i w wielu placówkach.

Są to najczęściej większe kontenery oznaczone specjalnymi piktogramami. Dzięki nim, pracownicy danej firmy, osoby przebywające w konkretnej placówce czy miejscu (np. na dworcu), będą mogły wyrzucać konkretny typ odpadów do odpowiednich kontenerów. Jeśli nie możemy sobie jednak poradzić z segregacją bądź produkujemy zbyt dużo śmieci warto zwrócić się do firmy specjalizującej się wywozem śmieci.