Świadczenia

Wiele osób w ogóle nie ma świadomości tego, że oprócz zasiłku rodzinnego przysługuje nam jeszcze wiele innych świadczeń opiekuńczych. Oczywiście, aby z nich skorzystać należy spełnić pewne warunki i złożyć odpowiedni wniosek we właściwej placówce, zazwyczaj w gminie, ośrodku pomocy społecznej bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej "Jakie świadczenia nam przysługują?"