Jak stworzyć koncepcje projektu do wniosku o dotacje dla fimy?

Categories Usługi
unia

Przedsiębiorcy prowadzący własne firmy mogą skorzystać z różnego rodzaju dotacji unijnych. Środki z nich pozyskane mogą zostać przeznaczone na konkretne wydatki. Regularnie pojawiają się kolejne nabory do takich projektów, a do tego, aby wziąć w nich udział niezbędne jest napisanie wniosku. To od niego zależy bowiem to, czy firmie zostanie przyznana dotacja. Dowiedz się, w jaki sposób sporządzić taki wniosek, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pieniędzy.

Wniosek o dotację unijną – jak go napisać?

Samodzielne napisanie wniosku o dotację unijną dla firmy nie jest łatwe. Zawiera on wiele rubryk, które należy wypełnić w odpowiedni sposób. Jeszcze przed przystąpieniem do jego wypełniania należy dokładnie zapoznać się z regulaminem oraz zasadami przyznawania środków finansowych. Zmieniają się one bardzo często, dlatego trzeba zadbać o to, aby dokładnie się z nimi zaznajomić.

Dla osób, które nie chcą samodzielnie zajmować się sporządzaniem wniosków o dotacje unijne dla firm rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty firmy, takiej jak “Inicjatywa EURO”, która oferuje pozyskiwanie funduszy unijnych dla firm. Specjaliści w niej pracujący pomogą w prawidłowym wypełnieniu wniosku oraz napisaniu biznesplanu, który będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje. 

Do każdego składanego wniosku o dotację należy złożyć również komplet załączników. W przypadku każdego projektu mogą być one zupełnie różne. Dokładny ich spis znaleźć można w regulaminie. Należy złożyć je wszystkie, gdyż niekompletny wniosek może zostać nierozpatrzony.

Co musi zawierać wniosek o dotację? 

Mimo tego, że wnioski mogą się od siebie różnić, to najczęściej koncepcja projektu dla firm jest taka sama. 

W pierwszej części należy uzupełnić dane dotyczące wnioskodawcy. W części tej muszą znaleźć się wszelkie informacje odnośnie podmiotu, który będzie realizował projekt, do którego chce przystąpić. W takim wniosku znaleźć się muszą również dokładne dane odnośnie wielkości przedsiębiorstwa, liczby pracowników, czy rocznych obrotów.

Kolejną część stanowi ocena potencjału podmiotu, który ubiega się o dofinansowanie. W części tej bardzo ważne jest to, aby wykazać, że firma dysponuje wiedzą niezbędną do jego realizacji. Istotne jest również to, aby udowodnić, że podmiot ma odpowiedni status prawny, a także środki pozwalające na jego realizację. Wnioskodawca musi również opisać strukturę organizacyjną, jaka będzie obowiązywała już po jego zakończeniu. 

Kolejny bardzo ważny punkt to dokładny opis inwestycji, jaka będzie realizowana ze środków pozyskanych z dotacji. Wnioskodawca musi dokładnie konkretne działania, jakie zrealizuje oraz jaka ich część zostanie pokryta tymi środkami. Szczególną uwagę należy przyłożyć także do opisu całego projektu, aby zawarte w nim zostały informacje, na podstawie których oceniający będzie mógł podjąć decyzję odnośnie tego, czy dana firma kwalifikuje się do udziału w dotacji.

Co jeszcze musi zawierać wniosek o dotację unijną dla firm?

Nieodłączną częścią każdego wniosku o dotację jest dokładne opisanie kosztów, jakie zostaną poniesione w ramach realizacji projektu. Należy przeprowadzić również wnikliwą analizę korzyści oraz kosztów, a także analizę ekonomiczną i finansową wraz z oceną potencjalnego ryzyka niepowodzenia. 

unia

Wnioski o dotacje unijną dla firm muszą także posiadać harmonogram realizacji projektu. To na podstawie zawartych w nim informacji będą przeprowadzane kontrole mające na celu ustalić, czy podmiot wywiązuje się z ich realizacji w odpowiednim czasie. 

Do każdego wniosku podmiot, który go składa musi dołączyć również szczegółowy biznesplan, a także wszystkie wymagane załączniki. Może być on wypełniony ręcznie lub na komputerze. Najczęściej oprócz wersji w formie papierowej trzeba złożyć również go w wersji elektronicznej. Wersja wydrukowana musi być opatrzona podpisami w wyznaczonych miejscach, a także parafowana na każdej stronie.

Pisanie wniosku o dotację dla firmy jest skomplikowane i wymaga ogromnej wiedzy oraz doświadczenia. Samodzielne uzupełnienie wszystkich rubryk może być dość problematyczne, dlatego doskonałym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doświadczonego specjalisty. Nie tylko w odpowiedni sposób wypełni wniosek, ale i zweryfikuje czy dołączone są do niego wszystkie niezbędne załączniki, gdyż tylko wtedy będzie on poddany ocenie.