Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za wypadek komunikacyjny?

Categories Usługi

Wypadek komunikacyjny jest zdarzeniem, w którym może być jeden lub kilku sprawców. Jednak zazwyczaj, znacznie więcej jest osób poszkodowanych. Obrażenia i straty, jakie możemy odnieść podczas wypadku, są bardzo różne i mogą mieć wyższy lub niższy stopień. Liczne rany, stłuczenia i złamania, to najczęstsze obrażenia osób poszkodowanych.

Jednak niekiedy, wypadki mogą być śmiertelne. Do tego dochodzi kalectwo i pozbawienie poszkodowanego możliwości podjęcia pracy zarobkowej.
Oprócz strat niematerialnych, należy również wziąć pod uwagę zniszczenie samochodu i inne szkody, jakie odnieśliśmy w wypadku.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Starając się o uzyskanie odszkodowania powypadkowego, musimy pamiętać, w jakich sytuacjach mamy do tego pełne prawo. Otóż, odszkodowanie należy się każdej osobie, która została poszkodowana w wyniku wypadku. Nawet jeśli jesteśmy częściowo winni całego zajścia, mamy prawo dochodzić rekompensaty. Nie możemy jednak ponosić pełnej odpowiedzialności za wypadek.

Warto jednak dodać, że w sytuacji wypadku ze skutkiem śmiertelnym, odszkodowanie należy się rodzinie zmarłego. W sytuacji, jeśli (główny) sprawca uciekł z miejsca wypadku, poszkodowanym również należy się odszkodowanie. Gdy sprawca jest niewypłacalny, należy wystąpić o rekompensatę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Istotne jest to, że nawet jeśli jesteśmy po części winni wypadku, możemy nadal walczyć o uzyskanie odszkodowania.

Dokumentacja jako główny dowód

Jak w sposób skuteczny ubiegać się o uzyskanie świadczeń? – Otóż, wysokie odszkodowanie możemy uzyskać, jeśli przedstawimy prawnikowi pełną dokumentację. Przede wszystkim, musimy mieć pełen opis całego zdarzenia. Najczęściej, do wypadków wzywa się policję. Zadaniem funkcjonariuszy jest sporządzenie pełnego protokołu, który będzie zawierał opis zdarzeń i wszystkie szczegóły związane z obrażeniami i stratami.

My, jako osoby poszkodowane, musimy zadbać również o pełną dokumentację medyczną. Od razu po wypadku, musimy udać się do lekarza lub szpitala, celem uzyskania opisu naszego stanu, obrażeń i ich powagi. Dodatkowo, należy wykonać poszczególne badania, które mogą potwierdzić poważniejsze urazy. W przypadku, gdy obrażenia były szczególnie dotkliwe, musimy zgromadzić dokumenty z rehabilitacji, rachunki i faktury a leki i usługi medyczne. Z gotową dokumentacją musimy udać się do prawnika, który będzie nas reprezentował i w naszym imieniu będzie się starał o przyznanie nam pełnej kwoty odszkodowania.

Kontakt z ubezpieczycielem

Następnym krokiem, jest wystosowanie właściwego pisma do ubezpieczyciela OC sprawcy. To zadaniem ubezpieczyciela jest określenie kwoty odszkodowania i wypłacenie jej. Jednak aby ubezpieczenie miało odpowiednią wysokość, ubezpieczycielowi należy dostarczyć wszelką dokumentację. Na jej podstawie uda się bowiem ustalić, jakie ponieśliśmy straty, obrażenia i wydatki po wypadku.
Odpowiednia dokumentacja jest najważniejszym aspektem w procesie ubiegania się o odszkodowanie.