Jak liczyć czas pracy kierowcy TIR-a?

Categories Praca
tir

Praca na stanowisku kierowcy TIR-a to odpowiedzialne zajęcie, które oprócz samego kierowania pojazdem wymaga od danej osoby również wypełniania wielu innych obowiązków zawodowych. Wszystko to zgodnie z prawem musi być szczegółowo rejestrowane i każdą godzinę pracy, jaką wypracuje sobie dany kierowca, trzeba odnotować. Takie wymagania narzuca na kierowców oraz ich pracodawców prawo, które w bardzo szczegółowy sposób określa, w jaki sposób należy rejestrować czas pracy kierowców, co zalicza się do ich czasu pracy oraz jakie są normy i limity czasu pracy kierowców. Chcąc pracować na tym stanowisku, należy więc dokładnie zapoznać się z tymi przepisami, co jest obowiązkiem zarówno samego kierowcy, jak i pracodawcy zatrudniającego daną osobę na takie stanowisko.

Jak liczy się czas pracy kierowcy TIR-a?

Czas pracy kierowcy to pojęcie, które powstało na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia 561/2006/WE z dnia 15 marca 2006 roku regulująca czas prowadzenia i umowy AETR z dnia 30 sierpnia 1999 roku. Czas pracy kierowcy TIR-a jest to czas liczony od rozpoczęcia do zakończenia wszelkich czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego. Do tych czynności oprócz samego prowadzenia pojazdu zalicza się również wiele innych zadań, które musi wykonać każdy kierowca.

Realizowanie przewozu drogowego wiąże się również z wykonywania takich czynności jak:

  • załadunek i rozładunek, które nie muszą być wykonywane osobiście przez kierowcę, jednak musi on przynajmniej sprawować nadzór nad tymi czynnościami,
  • czynności spedycyjne,
  • obsługa codzienna pojazdu i przyczepy,
  • niezbędne formalności administracyjne,
  • utrzymanie pojazdu w czystości

oraz wszelkiego rodzaju inne czynności mające na celu realizację zadań służbowych lub zapewnieniu bezpieczeństwa sobie, oraz innym osobom podczas przewozu ładunku. Do czasu pracy kierowcy TIR-a zalicza się również czas, w którym kierowca nie wykonuje żadnych czynności, ale pozostaje na stanowisku pracy w gotowości do wykonania powierzonych mu obowiązków, co może mieć miejsce na przykład podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek towaru.

Do czasu pracy kierowcy TIR-a nie zalicza się jednak dyżuru, w sytuacji, gdy kierowca nie wykonywał żadnej pracy, nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu, dobowego nieprzerwanego odpoczynku oraz przerw w pracy wynikające ze stosowania przerywanego systemu czasu pracy.

Gdzie zapisuje się informacje dotyczące czasu pracy kierowcy TIR-a?

Rejestrowanie czasu pracy kierowcy TIR-a jest obecnie niezbędną kwestią, o którą musi zadbać każdy pracodawca zatrudniający w swojej firmie osobę na to stanowisko. Jednak w jaki sposób zrobić tak, aby wszelkie dane dotyczące czasu pracy kierowcy, były wiarygodne i aby każda minuta pracy kierowcy była szczegółowo rejestrowana? W tym celu wykorzystuje się specjalistyczne urządzenia tzw. tachografy.

tir

Tachograf to urządzenie, które znajduje się w pojeździe i służy do rejestrowania czasu pracy kierowcy oraz wszelkiej innych parametrów pracy pojazdu takich jak pokonany dystans, prędkość pojazdu, a także pozwala wykryć i zarejestrować pewne usterki i wiele więcej. Dzięki temu można w bardzo dokładny i szybki sposób gromadzić wszelkie niezbędne dane i skutecznie kontrolować pracę kierowcy. Aby tachograf cyfrowy mógł pracować w prawidłowy sposób, kierowca, rozpoczynając pracę, musi umieścić w tym urządzeniu swoją imienną kartę kierowcy, na której zapisywane będą wszelkie dane dotyczące jego czasu pracy i innych ważnych kwestii.

Dlaczego dokładne mierzenie czasu pracy kierowcy TIR-a jest tak ważne?

Rejestrowanie czasu pracy kierowcy TIR-a pozwala mieć pełną kontrolę nad tym, ile czasu dany kierowca przepracował w danym okresie. Dzięki temu pracodawca może dużo łatwiej określić wynagrodzenie, jakie należy się danemu kierowcy. Ponadto dzięki rejestrowaniu czasu pracy kierowcy i parametrów pojazdu, pracodawca oraz różnego rodzaju służby, takie jak na przykład Policja czy Inspekcja Transportu Drogowego, mogą skutecznie kontrolować to, czy dany kierowca stosuje się do przepisów dotyczących czasu pracy i innych ważnych kwestii.

Warto również pamiętać, że stosowanie się do limitów czasu pracy i kontrola kierowców w tym zakresie, pomaga zwiększyć bezpieczeństwo na drodze i uniknąć różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji, których przyczyną może być zmęczenie kierowców, wynikające ze zbyt długiego prowadzenia pojazdów.