Czy system HACCP jest obowiązkowy?

Categories Produkty i towary
HACCP szkolenia

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to system bezpieczeństwa żywności oparty na identyfikacji wszystkich potencjalnych zagrożeń występujących w składnikach i różnych procesach produkcji żywności. Celem jest podjęcie niezbędnych środków, aby zapobiec ewentualnemu ryzyku zanieczyszczenia, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo żywności. System HACCP zapewnia takie zarządzanie bezpieczeństwem żywności, które jest oparte na kontroli punktów krytycznych.

Początki systemu HACCP

System ten powstał w wyniku globalizacji i konieczności ustanowienia coraz większych wymagań dotyczących konsumpcji żywności. W 1959 roku NASA chciała przyjąć program gwarantujący bezpieczeństwo żywności spożywanej przez astronautów w przestrzeni kosmicznej, a w odpowiedzi na to, amerykańska firma Pillsbury wprowadziła ten system kontroli, aby zapewnić takie gwarancje dla szerokiej grupy konsumentów.

W 1993 roku Komisja Codex Alimentarius zatwierdziła wytyczne do stosowania systemu HACCP, a w 2005 roku opublikowano normę ISO 22000, która ustanawia system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o ISO 9001 i system HACCP. Postępowanie zgodnie z jego wymaganiami jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw z branży spożywczej.

Zastosowanie HACCP

HACCP jest systemem, który podchodzi do bezpieczeństwa żywności z globalnego punktu widzenia, ponieważ identyfikuje, analizuje i kontroluje fizyczne, chemiczne i biologiczne zagrożenia związane z surowcami, a także z poszczególnymi etapami procesu produkcyjnego oraz samą dystrybucją produktu.

Ten system zarządzania jest przeznaczony do wdrożenia w każdym obszarze przemysłu spożywczego i to właśnie gwarantuje jego skuteczność: od uprawy i zbiorów, poprzez przetwarzanie, obróbkę i dystrybucję żywności do spożycia. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej jest on obowiązkowy dla każdej firmy z branży gastronomicznej.

HACCP szkolenia

Zagrożenia w żywności

Zagrożenie można zdefiniować jako biologiczny, chemiczny lub fizyczny czynnik w żywności lub taki jej stan, który może wywołać negatywny wpływ na zdrowie konsumenta. Zgodnie z HACCP najgroźniejsze są zagrożenia pochodzenia mikrobiologicznego, ponieważ, ze zdrowotnego punktu widzenia, są one najbardziej niebezpieczne. Przez zagrożenia mikrobiologiczne możemy rozumieć: wirusy, pleśnie, bakterie, pasożyty. Do zagrożeń chemicznych zaliczamy m.in.: mikotoksyny, resztki środków myjących i dezynfekujących, metale ciężkie, tj. ołów, rtęć, cynk, arsen, miedź, kadm,  a także niezgodną z normami nadmierną ilość czy też niedozwolone występowanie substancji dodatkowych. Do zagrożeń fizycznych należą m.in.: szkło, plastik, metal, kamienie, piasek, kości, pestki owoców.

Jakie jest znaczenie i korzyści wynikające z wdrożenia HACCP?

System HACCP, oprócz zapewnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego na kontroli punktów krytycznych, przyczynia się również do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów i szybszego reagowania przy wdrażaniu środków bezpieczeństwa żywności:

 • daje on konsumentom pewność co do higieny żywności,
 • określa zagrożenia, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo produktów,
 • zwiększa konkurencyjność wśród firm spożywczych,
 • wprowadza zastosowanie nowych produktów i technologii,
 • promuje zgodność z wymogami.

HACCP szkolenia

HACCP szkolenia dla audytorów wewnętrznych

Istotną rolę podczas wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności pełni osoba pełniąca funkcję audytora wewnętrznego HACCP, ponieważ to właśnie ona ustala procedury oraz kolejne kroki postępowania w przebiegu całego procesu.

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych HACCP oparte są na metodologii audytów określonych w normie ISO 19011:2018. Są to wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania, dostarczają one zatem szerokiej wiedzy w zakresie planowania i opracowywania audytów. Odnoszą się one również do identyfikacji kompetencji audytora wewnętrznego.

Obecne dostępne na rynku szkolenia HACCP przeznaczone są głównie dla takich osób jak:

 • przedstawiciele zarządu,
 • odpowiedzialni za bezpieczeństwo,
 • audytorzy wewnętrzni,
 • wdrożeniowcy systemu bezpieczeństwa,
 • konsultanci,
 • audytorzy certyfikujący,
 • osoby nadzorujące, np. inżynierowie.