Antywindykacja dzięki prawnikom

Categories Usługi
antywindykacja

Antywindykacja obejmuje szereg działań najczęściej prawnych, które mogą doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej danej jednostki lub przedsiębiorstwa wobec wierzycieli, najczęściej firm windykacyjnych czy w czasie trwania egzekucji komorniczej. Zanim sprawa trafi do sądu możliwe jest zbadanie zasadności roszczenia, negocjowanie z wierzycielami. W przypadku zaistnienia sytuacji przedsiębiorstwa często decydują się na skorzystanie z pomocy prawnej, wówczas możliwe jest aby prawnicy reprezentowani klienta zarówno przed sądami jak i przed samymi komornikami. Jest to sposób na rozwiązanie lub załagodzenie pojawiających się problemów w danej działalności. Jakie działania stanowią składowe antywindykacji?

Pomoc w antywidnykacji

antywindykacjaPodstawowym działaniem jakie może okazać się niezbędne podczas działania antywindykacyjnego jest prowadzenie negocjacji. Mogą być one prowadzone z wierzycielami lub  firmami windykacyjnymi. Prawnicy są w stanie dzięki odpowiednio zastosowanym technikom osiągnąć satysfakcjonujące obie strony warunki porozumienia. W zależności od specyfiki danej sytuacji, a także pozycji negocjacyjnej dłużnicy mogą uzyskać możliwość rozłożenia zadłużenia na raty, częstościowego lub całkowitego umorzenia odsetek lub może również nastąpić całkowite odstąpienie wierzyciela od czynności egzekucyjnych.

Innym działaniem jakie może podjąć prawnik podczas prowadzenia działań antywindykacyjnych jest sprzeciw nakazu zapłaty, który jest sposobem na przedawnione sprawy kierowane do sądu. Niekiedy istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku spłaty, co możliwe jest poprzez przygotowanie odpowiedniego pisma. Jego dokładnym sporządzeniem zajmą się prawnicy działający w kancelarii. Dzięki rozległej znajomości różnorodnych przepisów prawnych są oni w stanie odpowiednio przygotować dokument. Prawnicy dokonają analizy pozwu lub nakazu, zaopiniują zasadność jego złożenia oraz sporządzą swoistą odpowiedź. Wówczas nakaz zapłaty jest uchylany, a sam wierzyciel nie może zastosować przymusu egzekucyjnego.

Warto również pamiętać, że w niektórych sytuacjach gdy przedsiębiorstwo otrzymało wezwanie do zapłaty możliwe jest uchylenie się od konieczności uiszczenia danej kwoty. Dokładne przeprowadzenie analizy bardzo często wykazuje, że z uwagi na charakter sprawy zostały popełnione roszczenia i błędy formalne lub proceduralne popełnione przez pierwotnego wierzyciela lub firmę windykacyjną, które umożliwiają uchylenie się od spłaty.

Działania podejmowane w celach antywindykacji są uzależnione od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorstwa. Bardzo często prowadzone są one jednocześnie powodując, że nawet w przypadku niecodziennych lub bardzo poważnych problemów dana działalność jest w stanie odzyskać utraconą równowagę. Obsługa prawna niezależnie od sytuacji zawsze doradzi jakie działania najlepiej podjąć.

Oddłużenia przedsiębiorstwa

Bardzo często przedsiębiorstwa decydują się na skorzystanie z pomocy obsługi prawnej w momencie wystąpienia wysokiego zadłużenia. Prawnicy są w stanie podjąć kompleksowe działania poprzez wykorzystanie negocjacji oraz technik mediacyjnych. W zależności od charakteru oraz sytuacji danego przedsiębiorstwa możliwe jest wdrożenie pomocy na etapie przedsądowym, poprzez prowadzenie negocjacji z wierzycielami prowadzących do zawarcia porozumienia, ugody lub wykupu długu. Możliwe jest także osiągniecie pomocy na etapie sądowym składając sprzeciw lub zarzut od nakazu zapłaty. Dzięki zastosowaniu nawet nieskutecznych technik klient uzyskuje cenny czas podczas którego będzie w stanie zgromadzić środki finansowe niezbędne do spłaty.  Pomoc prawników może być nieoceniona także na etapie egzekucyjnym. Wówczas są oni w stanie prowadzić negocjacje z wierzycielami o uchylenie w całości lub w części klauzuli wykonalności. W przypadku egzekucji z nieruchomości możliwe jest zaskarżenie wyceny nieruchomości. Oddłużanie przedsiębiorstwa jest procesem trudnym do prowadzenia, ale możliwym. Wielu działalnościom udaje się wydostać z problemów finansowych poprzez zastosowanie odpowiednich metod prawników.


Antywindykację i inne usługi w ramach obsługi prawnej zapewnia kancelaria radców prawnych Dalkowska-Jeżowska.